Naši uređaji se ugrađuju od 1983. godine i rade, pored Hrvatske, i u nizu drugih zemalja (SAD, Njemačka, Japan, Švicarska, Italija, Austrija, Francuska, Equador, Nigerija, Grčka, Turska, Srbija, Crna Gora, BiH, Makedonija, i drugdje).

Usluge: tokarenje, glodanje, dubljenje utora, balansiranje rotacionih dijelova, savijanje: cijevi; profila i limova.

Svi uređaji se rade prema naručenim karakteristikama.
Politika kvalitete u PDF formatu.

Direktor: Josip Pavetić dipl. inž. stroj.