Do promjera rotora Ø 2400 mm i težine rotora do 2000 kg

  • niskotlačni
  • srednjetlačni
  • visokotlačni
    (jednostupanjski i višestupanjski)