Do promjera rotora Ø 2400 mm i težine rotora do 1800 kg

  • jednostupanjski
  • višestupanjski
  • sa kontrarotirajućim rotorima